Privacy verklaring

KBO Alphen en de
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese privacy wetgeving geven wij als bestuur van KBO Alphen de volgende verkorte privacyverklaring af.

KBO Alphen houdt persoonsgegevens bij van haar leden, vrijwilligers en overige relaties met het doel om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren.
De gegevens die verwerkt worden betreffen achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, naam van de afdeling, lidnummer, het soort lidmaatschap en de ingangsdatum van het lidmaatschap.
Voor de betaling van de jaarlijkse contributie wordt tevens het IBAN nummer van de bank bewaard.
Er worden alleen gegevens verwerkt die personen zelf, vrijwillig hebben opgegeven. Er worden geen gegevens verwerkt die de wet als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt.
De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur verwerkt.
Zijn contactgegevens staan vermeld op onze website en in het informatieboekje.

Persoonsgegevens worden alleen intern binnen de KBO gebruikt en uitsluitend door personen die hiervoor door het bestuur bevoegd zijn. KBO Alphen verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd kunt u deze laten wijzigen. U neemt hiervoor contact op met de ledenadministrateur van de KBO. Indien het bestuur uw verzoek afwijst, zal dit schriftelijk gemotiveerd worden. U kunt tegen de beslissing bezwaar maken.

Al uw gegevens worden op één centrale plaats bewaard, bij KBO Brabant in Den Bosch. KBO Brabant zorgt ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van gegevens op slechts één plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens.
Indien u zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen uw gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het actieve bestand van onze administratie.
Er worden dan nog gegevens over naam, adres en woonplaats, de uitschrijfdatum en de reden van uitschrijving in een bestand van oud-leden opgenomen. Dit bestand wordt uitsluitend gebruikt om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.

Deze privacyverklaring vertelt in het kort hoe KBO Alphen uw persoonsgegevens verwerkt en beschermd. Er bestaat een uitgebreider versie. Neem contact op met de voorzitter, tevens ledenadministrateur, van onze KBO als u deze wilt inzien