De KBO organiseert veel activiteiten voor haar leden. Zonder de hulp en inzet van vele vrijwilligers zou dat allemaal niet mogelijk zijn. Daarom organiseren we elk jaar een etentje, een “Dank-je-wel, bijeenkomst”, voor al deze mensen. Het bestuur wil hiermee haar grote waardering uitspreken en alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet.