Belastinghulp

Belastingadvies en hulp bij zorg- of huurtoeslag

Bij onze afdeling kunt u terecht bij een van onze vrijwillige belastinghulpen voor hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting. Ook kunnen zij u ondersteunen bij het aanvragen van uw zorg- of huurtoeslag. Ze hebben een opleiding gevolgd bij KBO Brabant en zijn gecertificeerd als de belastinghulpen. Via jaarlijkse bijscholingscursussen zijn ze op de hoogte van wijzigingen in wet- en regelgeving.

 

De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid.      

  • Dit houdt in dat de hulpvrager de werkelijk gemaakte onkosten, zoals reis-, kopieer-en printkosten vergoedt aan de belastinginvuller.
  • Om gebruik te kunnen maken van onze vrijwillige Belastinginvulhulp hanteren we de volgende inkomensgrens:                                                                                          
  • -voor een alleenstaande € 35.000,– en -voor gehuwden/samenwonenden € 50.000,–.
 
Belasting invulhulp:  
Marlies Belién , tel.: 06-20436675
Coen Backx,     tel.: 06- 21435623
Zij kunnen je helpen met het invullen van uw belastingaangifte, aanvragen van toeslagen en andere financiele vragen.
                  
U kunt telefonisch contact opnemen met Marlies tel. 06-20436675
MAAR….. Hulp bij aangifte kan een tijdrovende zaak zijn.
U helpt de belastinginvuller, als u voorafgaand aan een huisbezoek de financiële gegevens bij elkaar hebt liggen.
Daarbij gaat het om:
a. Het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2019;
b. De WOZ-beschikking van de gemeente met peildatum 01-01-2018 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2019;
c. Beschikking van zorg-/ en huurtoeslag;
d. De jaaropgaven van de bank;
e. Rekeningen van specifieke zorgkosten
f. Bewijsstukken van gedane giften;
g. Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode.
De belastinginvuller bewaart de originele ondertekend

 

 

Terug naar :  Homepage