KBO Brabant

 
Algemeen

Wij zijn een bloeiende en actieve vereniging van en voor senioren. We streven naar een volwaardige deelname van senioren aan de samenleving. Om dat te realiseren, behartigen we de materiële en immateriële belangen van onze leden en senioren in het algemeen. Deze doelstelling sluit aan bij onze visie en missie.

 

Visie

Naastenliefde, zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar, solidariteit en rechtvaardigheid zijn belangrijke waarden binnen onze vereniging.
Wij zijn van én voor alle senioren.

 

Missie

Samen met onze gemeentelijke Kringen en lokale seniorenverenigingen zorgen we voor ontmoeting, ondersteunen we individuele senioren en komen we op voor hun collectieve belangen.

 

Belangenbehartiging op Landelijk niveau

KBO-Brabant is  lid van de Koepel Gepensioneerden (voorheen KNVG/NVOG). Belangenbehartiging op inkomensgebied is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van KBO-Brabant. We dringen bij de landelijke politiek aan op een evenwichtige behandeling van alle huishoudens en vragen om rekening te houden met de stapelingseffecten van maatregelen voor bepaalde huishoudens, waaronder die van gepensioneerden.
Recente Belangenbehartiging van KBO Brabant waar ze op  landelijk nieveau een actieve rol had, zijn:
de pensioenen, het verlengen van het rijbewijs en wonen en zorg
 
Meer informatie kunt U vinden op:  https://www.kbo-brabant.nl/

 

Terug naar:  Homepage