In maart houden we onze Algemene Leden Vergadering. Tijdens deze vergadering worden onze overleden leden herdacht. Hierna doet het bestuur verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar en worden de financiën besproken. Indien nodig zijn er verkiezingen voor nieuwe bestuursleden en worden mededelingen gedaan. Na de pauze volgt een ontspanningsprogramma of wordt een bepaalde presentatie gehouden. Ook het gezellig samenzijn wordt zeker niet vergeten.