Verslag Dementie Bijeenkomst

Lezing dementie bij Senioren Alphen

Op vrijdag 14 juni jl. hebben 53 leden van Senioren Alphen een zeer boeiende lezing bijgewoond met als titel Samen Dementie Vriendelijk. Deze werd gepresenteerd door Arie Slob, vrijwilliger bij Alzheimer Nederland.

Het doel van deze middag was bekendheid geven aan dementie; de signalen herkennen, omgaan met en ondersteunen van mensen met dementie.

Enkele getallen

Arie begon zijn lezing met enkele getallen. In Nederland hebben 300.000 mensen de diagnose dementie, waarvan 79% thuiswonend is. Zolang het mogelijk is, heeft dit de voorkeur. Na de diagnose leven de mensen gemiddeld nog 8 jaar, waarvan 7 jaar in de thuissituatie. De oorzaak is eiwit vorming tussen de hersencellen, waardoor hersendelen niet meer kunnen functioneren en daardoor steeds meer lichaamsfuncties uitvallen. Bij mannen wordt 1 op 7 de diagnose dementie vastgesteld en bij vrouwen 1 op drie (omdat zij gemiddeld langer leven). Nederland telt ongeveer 800.000 mantelzorgers, gemiddeld 3 op één patiënt.

Wat is dementie ?

Dementie is een ziektebeeld van 50 verschillende soorten hersenziektes waarbij de geestelijke vermogens ernstig afnemen. Daardoor kan iemand dagelijkse handelingen, die voorheen moeiteloos werden gedaan, minder goed of niet meer uitvoeren.

Hieronder vallen o.a.

– Alzheimer: Als eerste verdwijnt het korte geheugen. 70 % van de dementerende mensen lijdt hier

aan.

– Vasculaire dementie: Deze komt voor na een herseninfarct of beroerte. Een bloedprop belemmert

de  zuurstof doorvoer, waardoor lichaamsfuncties afsterven.

–  Lewy body dementie: Mensen krijgen last van loopstoornissen, verkrampingen en stijfheid (vergelijkbaar met Parkinson). Het ruimtelijk inzicht neemt af, wat bijvoorbeeld leidt tot verminderd richtingsgevoel en het niet goed kunnen inschatten van afstanden.

– Fronto Temporale Dementie :Veranderingen in het gedrag, persoonlijkheid, emoties, taalvaardigheid en motoriek  (mensen gaan afwijkend reageren op allerlei situaties),

– Syndroom van Down : mensen hebben drie i.p.v. twee chromosomen in de hersencellen. Hierdoor

raken allerlei lichaamsfuncties ontregelt.

– Ziekte van Batten: een opeenstapeling van problemen vanaf 5 jaar door een stofwisselingsziekte: ernstig verlies van gezichtsvermogen, aanvallen van epilepsie, geheugenverlies en dementie.

 

Signalen van dementie

De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per vorm van dementie.

Enkele algemene signalen zijn vergeetachtigheid, problemen met dagelijkse handelingen, vergissen in tijd en plaats, kwijtraken van spullen en verandering van karakter.

Mensen raken eenzaam en gefrustreerd, omdat ze bij gesprekken niet meer weten waar het over gaat. Ze gaan daarom maar niet meer naar feestjes en andere plaatsen waar mensen samen komen. Mensen lopen de hele dag met vragen en hebben zelf geen antwoorden meer.

Omgaan met dementie.

De raad van advies van mensen met dementie hebben een aantal hartenkreten:

– Blijf met mij in gesprek!

– Geef mij duidelijke informatie!

– Denk met mij mee!

– Laat mij meedoen en genieten!

– Kijk naar wat ik nog wel kan!

– Laat mij in mijn waarde!

Tijdens de lezing van Arie kon men in de zaal een speld horen vallen. Ook de verschillende filmpjes maakten veel indruk. Dit samen zegt genoeg !!